Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
moreorless
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaszydera szydera
moreorless
1119 6c0a 390
Beksiński
moreorless
moreorless
6923 9000 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiks wiks
moreorless
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
2012 ed48 390
moreorless
7049 ceff 390
Reposted frommrgn mrgn viaponurykosiarz ponurykosiarz
moreorless
Reposted fromlaserpony laserpony viairmelin irmelin
moreorless
8290 a46d 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin
moreorless
7137 6e1a 390
Reposted frompiehus piehus viawastedtime wastedtime
moreorless
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!

Chciałbym
zrozumieć drzewo,
które w samym środku lata
próchnieje.

Chciałbym
zrozumieć mordercę,
który klęczy nad swoją ofiarą
i płacze.

Chciałbym
zrozumieć Einsteina,
który na łożu śmierci mówi:
- Umieram
i nie wiem, co to wiatr.

Chciałbym
zrozumieć mężczyznę,
który stoi na czubku Everestu
i mówi:
- Nie wiem,
jak stąd zejść.

Chciałbym
zrozumieć kroplę rosy,
która mówi:
- Boję się deszczu.

Chciałbym
zrozumieć króla,
który w chwili koronacji mówi:
- Tak oto
traci się wolność.

Chciałbym
zrozumieć chłopaka,
który podciął sobie żyły
w stacji honorowego krwiodawstwa.

Chciałbym
zrozumieć przyjaciela,
który umarł dwa lata temu
i do tej pory jeszcze nie wrócił.

Chciałbym
zrozumieć faceta,
który patrzy w lustro i mówi:
- To nie jestem ja.
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viarzzkropka rzzkropka
moreorless
4768 a278 390
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viairmelin irmelin
moreorless
4878 692e 390
Reposted fromzciach zciach viaponurykosiarz ponurykosiarz
moreorless
8746 4f12 390
Reposted frompierdolony pierdolony viaponurykosiarz ponurykosiarz
moreorless
1173 fae8 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Path to tranquility | ( by Juuso Hämäläinen )
moreorless
1555 1517 390
moreorless
2061 4a76
Reposted fromayoy ayoy viairmelin irmelin
6272 4079 390
Reposted fromidiod idiod viairmelin irmelin
moreorless
6432 8a61 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaviva-salvadore viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl