Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
moreorless
3023 0954 390
Reposted fromkalesor kalesor viaponurykosiarz ponurykosiarz
moreorless
1192 f734 390
moreorless
2486 603e 390
Reposted fromgarazowka garazowka viaponurykosiarz ponurykosiarz
moreorless
9937 4464 390
Reposted fromgreensky greensky viaponurykosiarz ponurykosiarz
moreorless
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakobiety kobiety
moreorless
1979 14cc 390
Reposted fromsarazation sarazation viazwariowalam zwariowalam
moreorless
2425 76cb 390
Reposted fromsarazation sarazation viazwariowalam zwariowalam
moreorless
5266 1f80 390
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viazwariowalam zwariowalam
moreorless

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viasoundofsilence soundofsilence
moreorless
4888 7f7f 390
Reposted frommrcake47 mrcake47
moreorless
4935 e6e8 390
Reposted frommrcake47 mrcake47
moreorless
4963 27ca 390
Reposted frommrcake47 mrcake47
moreorless
4973 b279 390
Reposted frommrcake47 mrcake47
moreorless
4974 efe8 390
Reposted frommrcake47 mrcake47
moreorless
5821 d6cc 390
you
Reposted fromsponzy sponzy
moreorless
6064 1365 390
Death Horse by Tianhua Xu
Reposted fromzciach zciach
moreorless
6359 c965 390
Reposted frompoisonedivy poisonedivy
moreorless
6472 1c0d 390
Reposted fromtichga tichga
moreorless
6493 6c01 390
Reposted fromtichga tichga
moreorless
6494 8b20 390
Reposted fromtichga tichga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl